SRODKI UNIJNE

TASKOMONT Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie w firmie Taskomont nowoczesnych technologii informatycznych typu B2B, B2E i B2C”. Głównym celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności: – nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych B2B, rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E, TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientami – B2C. Cele projektu są ściśle powiązane z następującymi celami RPO WO 2014-2020 – zwiększenie zastosowania w przedsiębiorstwach z sektora MŚP innowacji, w tym z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwój sektora prywatnego w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK. Wdrożone rozwiązania wpłyną na jakość obsługi klientów, kontrahentów i codzienna pracę wszystkich użytkowników korzystających z systemu.

Wartość projektu: 912 906,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 482 355,78 PLN

Nieprawidłowa nazwa użytkownika, żadnych zdjęć, lub serwery Instagram nie został znaleziony
Nieprawidłowa nazwa użytkownika, żadnych zdjęć, lub serwery Instagram nie został znaleziony