Zakończenie Remontu w Cementowni ODRA SA

Zespół TASKOMONT przy doskonałej koordynacji ze służbami nadzoru Cementowni ODRA ukończył prace związane z remontem głównym pieca w Cementowni ODRA SA.

Nieprawidłowa nazwa użytkownika, żadnych zdjęć, lub serwery Instagram nie został znaleziony
Nieprawidłowa nazwa użytkownika, żadnych zdjęć, lub serwery Instagram nie został znaleziony